Συμμετοχή σε οργανώσεις

 
–  Θέατρο Ελληνικών Χορών “Δόρα Στράτου”, Αθήνα
    Πρόεδρος
 
–  Διεθνές Συμβούλιο Χορού, (International Dance Council CID), UNESCO, Paris
   Πρόεδρος
 
–  Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης  (International Organization of Folk Art, Vienna)
   Πρώην Αντιπρόεδρος, και πρώην Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος
 
–  Διεθνής Οργάνωση “Η έρευνα τουχορού”  (Association Internationale “La recherche en
   danse”), Paris
   Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 
–  Ιωνικό Κέντρο, Χίος και Αθήνα
   Πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 
–  Association “Terpsichore” pour la danse grecque, Paris
   Επίτιμος Πρόεδρος
 
–  Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήνα
 
–  Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, Αθήνα
 
–  International Council for Traditional Music, Study Group of Choreology, New York
 
–  Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Αθήνα
 
–  Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Αθήνα
 
–  Βρετανικό Ινστιτούτο Διοικήσεως  (British Institute of Management, London)
 
–  Αμερικανική Οργάνωση Διοικήσεως / Διεθνές Τμήμα
    (American Management Association, International, New York)
 
–  Βρετανικό Ινστιτούτο Μηχανολόγων Μηχανικών
    (The Institution of Mechanical Engineers, London)
 
–  Βρετανικό Ινστιτούτο Μηχανικών Εργοστασίου
   (The Institution of Plant Engineers, London)
 
–  Εταιρία Μηχανικών της Νιγηρίας  (The Nigerian Society of Engineers, Lagos)
 
–  Αμερικανική Εταιρία για την Εκπαίδευση Μηχανικών
   (American Society of Engineering Education, Washington)
 
–  Ενωση για την Εργασιακή Δημοκρατία  (League for Industrial Democracy, New York)
 
–  Ινστιτούτο για τον Εργατικό Ελεγχο  (Institute for Workers’ Control, Nottingham, U.K.)