Επαγγελματικό έργο


1962     Ασκούμενος σπουδαστής (Werkstudent)
            Metallbauwerke Wels GmbH., Wels, Αυστρία.
Παραγωγή δομικών υλικών και αγροτικών μηχανών. Εργασίες ανειδίκευτου εργάτη στην παραγωγή μονωτικών πλακών για βιομηχανικά κτίρια.
 
1963     Ασκούμενος μηχανικός (Praktikant)
            August Thyssen Hόtte AG., Duisburg, Γερμανία.
Ασκηση και βοηθητικές εργασίες στο τμήμα υψικαμίνων και στο τμήμα ερευνών (μελέτη θερμοκρασιών θερμής εξέλασης χαλυβδοφύλλων).
 
1964     Ασκούμενος μηχανικός (Trainee)
            Stal-LavalTurbinAB., Finspong, Σουηδία.
Κατασκευή ατμοστροβίλων και αεριοστροβίλων. Ασκηση στα τμήματα: συναρμολόγησης στροβίλων, δοκιμών λειτουργίας, προγραμματισμού παραγωγής.
 
1965     Ασκούμενος μηχανικός (Trainee)
            Holmens Bruks och Fabriks AB, Hallsta, Σουηδία.
Χαρτοβιομηχανία. Ασκηση και βοηθητικές εργασίες στα διάφορα τμήματα του εργοστασίου (προετοιμασία ξύλου, άλεση, χαρτόμυλος, μηχανουργείο).
 
1966     Μηχανικός παραγωγής
            Αφοι Τσαούσογλου ΑΕ., Αθήνα.
Εργοστάσιο παραγωγής μεταλλικών επίπλων. Μελέτες εγκατάστασης νέων μηχανημάτων κάτω από την επίβλεψη το τεχνικού διευθυντή, καθηγητή του Ε.Μ.Π. E. Παπαδανιήλ: αμμοβολή, λουτρό πλαστικοποίησης, νέο σωληνουργείο Χαλκίδας.
 
 1968-70 Μηχανικός παραγωγής
              Pfizer Hellas AE., θυγατρικήτης Pfizer International.
Παραγωγή φαρμάκων και χημικών. Υπεύθυνος της κατασκευής εργοστασίου φαρμάκων στην Αυλώνα Αττικής, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. δολ. Μελέτη και επίβλεψη: διάταξης μηχανημάτων και αποθηκών, δικτύων κλιματισμού και σωληνώσεων, μονάδας συσκευασίας προσθέτων ζωοτροφών κ.ά.
 
1970-71 Αρχιμηχανικός (Chief Engineer)
             Flour Mills of Nigeria Ltd., Lagos, Νιγηρία.
Αλευρόμυλοι, ζυμαρικά, διακίνηση δημητριακών. Διευθυντής συντηρήσεως, επισκευών και νέων κατασκευών του συγκροτήματος αλευρομύλων (από τα μεγαλύτερα του κόσμου, προσωπικό 1300, δυναμικότητα 1400 t/ημ). Επί κεφαλής του προσωπικού του Τεχνικού Τμήματος από 200 περίπου μηχανικούς, τεχνίτες και εργάτες όλων των ειδικοτήτων. Μελέτη και επίβλεψη των έργων επέκτασης.
 
1971-73 Διευθυντής Εργου (ProjectManager), και κατόπιν Διευθυντής Εργοστασίου
             (Plant Manager)
             Nigerian Bag Manufacturing Co., Lagos, Νιγηρία.
Παραγωγή συνθετικών σάκκων. Μελέτη, επίβλεψη και διοίκηση του έργου της κατασκευής εργοστασίου υφαντών σάκκων από πολυπροπυλένιο, δυναμικότητας 10 εκατομ. σάκκων κατ’ έτος, συνολικού προσωπικού 400 ατόμων. Προοϋπολογισμός 10 εκατομ. δολ.
 
1984-86 Υποδιοικητής
             Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) ΑΕ.
Κρατική τράπεζα επενδύσεων στη βιομηχανία, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Συμμετοχή σε 87 επιχειρήσεις. Σύνολο ενεργητικού το 1986: 286 δισ. δρχ. Προσωπικό 700 άτομα. Επίβλεψη των Διευθύνσεων: Μελετών, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Βιομηχανικής Υποδομής, Γενικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού, Τεχνικής Επιθεώρησης. “Αντικαθιστά τον Διοικητή απόντα ή κωλυόμενο”.
 
1984-86 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
             Βιομηχανικές Περιοχές ΕΤΒΑ (ΒΙΠΕΤΒΑ) ΑΕ., Αθήνα. 
Μελέτη, επίβλεψη και διοίκηση των έργων υποδομής στις Βιομηχανικές Περιοχές όλης της Ελλάδας (40 Περιοχές). Δαπάνες για μελέτες και έργα το 1986: 1400 εκ. δρχ. Προσωπικό 100 άτομα.
 
1984-86 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
             Ελληνική Βιομηχανία Οπλων ΑΕ., Αθήνα.
Παραγωγή οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Σύνολο ενεργητικού το 1986: 11 δισ. δρχ. Σύνολο προσωπικού 1500 άτομα σε 4 εργοστάσια.
 
1984-88   Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
               Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ιδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα.
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η διερεύνηση και η παρουσίαση της βιοτεχνικής, βιομηχανικής και ναυπηγικής παράδοσης της χώρας με κεντρικό άξονα το παρελθόν της ελληνικής βιομηχανίας. Εισαγωγή και προώθηση του κλάδου της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας. Προϋπολογισμός 1987: 45 εκ. Αποθεματικά 87 εκ. δρχ.
 
1986-2014   Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
                   Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης
 
1987-           Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
                    Σωματείο “Ελληνικοί Χοροί – Δόρα Στράτου”
 
1999-           Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
                   Διεθνές Συμβούλιο Χορού CID, UNESCO, Paris