Διδακτικό έργο


1978-79   Ερευνητής
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Εδρα Διοικήσεως Εργοστασίων.
Συμμετοχή στο ερευνητικό και διδακτικό πρόγραμμα.
 
1979-83 Ειδικός Επιστήμων
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή.
Διδασκαλία αυτοτελών υποχρεωτικών μαθημάτων: “Κοινωνιολογία Ι και ΙΙ”, “Πολιτικο-οικονομικά Συστήματα”, “Εισαγωγή εις την Κοινωνιολογία”, “Εισαγωγή εις την Επιστήμη της Διοικήσεως Ι και ΙΙ”.
 
1980       Ωρομίσθιος Καθηγητής
Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕΕ), Αθήνα. Διδασκαλία του μαθήματος “Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων” στην Ανωτ. Σχολή Τεχνολόγων Μηχανικών, και του μαθήματος “Διοίκηση Προσωπικού” στην Ανωτέρα Σχολή Στελεχών Επιχειρήσεων.
 
1982       Ωρομίσθιος Καθηγητής
Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ), Αθήνα. Τμήμα ξενόγλωσσων σπουδαστών. Διδασκαλία τού μαθήματος “Τεχνολογία και Κοινωνία” στα αγγλικά.
 
1981-90 Εισηγητής
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος (ΕΛΚΕΠΑ), Αθήνα.
Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια με θέματα: “Εισαγωγή στην Οργάνωση Παραγωγής”, “Οργάνωση Παραγωγής”, “Κοινωνιολογία της Εργασίας”, “Ανθρώπινες Σχέσεις στην Παραγωγή”, “Διοίκηση Επιχειρήσεων”, “Δημοκρατική Διοίκηση Επιχειρήσεων”.
 
1983-90 Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων,
Σπουδαστήριο Διοίκησης. Διδασκαλία των μαθημάτων: “Αρχές Διοικήσεως”, “Διοίκηση Εργοστασίων”, “Μέθοδοι Παραγωγής”, “Οργάνωση Παραγωγής”, “Κοινωνιολογία της Εργασίας”, “Βιομηχανική Διοίκηση Ι και ΙΙ”, “Βιομηχανική Κοινωνιολογία Ι και ΙΙ”.
 
1988-90 Επισκέπτης Καθηγητής (Professeurvisiteur)
               Πανεπιστήμιο του Παρισιού ΙΧ Dauphine,
               Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων.
       Διδασκαλία των σεμιναρίων: “Ατυπες διοικητικές δομές. Διεθνής σύγκριση”,
            “Εθνογραφική μελέτη της κουλτούρας της επιχείρησης”,  “Ο σύμβουλος δοικήσεως”.
 
1988-90 Επισκέπτης Καθηγητής (Professeur visiteur)
               Πανεπιστήμιο των Παρισίων IV – Σορβόννη (Τμήμα Χορού).
               Διδασκαλία του μαθήματος “Μεθοδολογία της εθνογραφικής και κοινωνιολογικής έρευνας στον χορό” και διαλέξεις για τον ελληνικό χορό.
 
1991     Κύριος εισηγητής σεμιναρίου
            Ιωνικό Κέντρο, Αθήνα. Σεμινάριο εκπαίδευσης στελεχών διοίκησης πολιτιστικών οργανισμών.
 
1991     Προσκεκλημένος ομιλητής
            Ομοσποδία Φλαμανδικών Λαογραφικών Σωματείων, Αμβέρσα, Βέλγιο Διεθνές Συνέδριο Εθνοχορολογίας
 
1994     Κύριος εισηγητής συμποσίου
                 Δήμος Καλαμαριάς. Πολιτιστικό Κεντρο.
                 Συμπόσιο “Μεθοδολογία της έρευνας του παραδοσιακού χορού”
 
1994       Προσκεκλημένος ομιλητής (Invited lecturer)
               Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Σχολή Αρχαιολογίας.
               Θέμα διάλεξης: “Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα”
 
1987-90  Προσκεκλημένος ομιλητής
               Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης.
               Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
               Ειδικότητα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού.
               Διαλέξεις με θέμα την μεθοδολογία της εθνογραφικής έρευνας στον χορό.
        
1996       Προσκεκλημένος ομιλητής
               Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Παιδαγωγικά Τμήματα
            Θέμα διάλεξης: “Η διδασκαλία του δημοτικού χορού στην εκπαίδευση”
 
1996       Εισηγητής σεμιναρίου μετεκπαίδευσης νηπιαγωγών
               Πανεπιστήμιο Πατρών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
               Θέμα: “Η παραδοσιακή κοινωνία στην Ελλάδα”
 
1996       Εισηγητής στο σεμινάριο “Λαϊκοί χοροί και υγεία”
       Πανεπιστήμιο του Παρισιού V, Ιατρική Σχολή, Κέντρο Συνεχούς Εκπαίδευσης
         Θέμα: “Μόνιμη παρουσία της πολιτιστικής ταυτότητας στους ελληνικούς χορούς”
 
1996       Προσκεκλημένος ομιλητής
               Διεθνές συνέδριο “Maredidanza” για τους χορούς της Μεσογείου
               Θέμα: Ιστορία και κοινωνιολογία του ελληνικού χορού”.
 
1996-97   Εντεταλμένος διδάσκων
              Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
              Διδασκαλία του μαθήματος “Διδακτική του ρυθμού και της κίνησης”.
 
1997       Προσκεκλημένος ομιλητής
               Εθνική Ακαδημία Χορού, Ρώμη
               Σεμινάρια με θέματα “Αρχαίος ελληνικός χορός” και “Παραδοσιακός ελληνικός  χορός”
 
1997       Προσκεκλημένος ομιλητής
               Ομοσπονδιακή Ενωση Χορού Γερμανίας, Βόννη
               Σεμινάριο με θέμα “Παιδαγωγική του χορού”
 
1998     Προσκεκλημένος ομιλητής
               Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Βέλγιο
               Διάλεξη με θέμα “Ιστορία του ελληνικού χορού”
 
1998     Προσκεκλημένος ομιλητής
               Πολιτιστική Ενωση Tradidance, Βρυξέλλες, Βέλγιο
          Δύο διαλέξεις με θέματα “Αρχαίος ελληνικός χορός” και “Παραδοσιακός χορός”
 
1996       Εισηγητής στο σεμινάριο “Λαϊκοί χοροί και υγεία”
               Πανεπιστήμιο του Παρισιού V, Ιατρική Σχολή, Κέντρο Συνεχούς Εκπαίδευσης Θέμα: “Μόνιμη παρουσία της πολιτιστικής ταυτότητας στους ελληνικούς χορούς”
 
1998     Προσκεκλημένος ομιλητής
            Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
            Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Λαογραφίας
            Διάλεξη με θέμα “Η λαογραφία του χορού και το Θέατρο Ελληνικών Χορών”
 
2000       Προσκεκλημένος ομιλητής.
               Κρακοβία 2000, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
               Φεστιβάλ “Μυστήρια και Μυήσεις” Διάλεξη με θέμα “Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού χορού”
 
2001     Κύριος εισηγητής σεμιναρίου “Κοινοί παραδοσιακοί χοροί Ελλάδας και Ελλάδας του Σαλέντο”. Πανεπιστήμιο του Λέτσε, Ιταλία
 
2002     Προσκεκλημένος ομιλητής.
             Πανεπιστήμιο των Τεχνών, Βελιγράδι, Γιουγκοσλαβία.
             Τμήμα Εθνομουσικολογίας, “Ιστορία του χορού στην Ελλάδα”
 
2003     Προσκεκλημένος ομιλητής.
             Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, Πολωνία
             Κέντρο Σπουδών επί της Κλασικής Παράδοσης, “Η πορεία της ελληνικής  ιστορίας μέσω του χορού”
 
2004     Προσκεκλημένος ομιλητής.
            Πολιτιστικός Σύλλογος, Βασιλεία, Ελβετία
           “Ο ελληνικός χορός ανά τους αιώνες”