Βιβλία και άλλα

 

Βιβλία / Books

 

1.   Εργασία και διοίκηση. Θυμοσοφία. Αθήνα, Παπαζήσης, 1984, 29 σελ.

2.   Η εργασία στην ποίηση. Ποιήματα και τραγούδια για τη δουλειά σε ελληνική μετάφραση. Αθήνα, Πολύτυπο, 1984, 110 σελ.

3.   Δημοκρατική διοίκηση επιχειρήσεων. Αθήνα, Πολύτυπο, 1984, 188 σελ.

4. Ο κόσμος του ελληνικού χορού. Αθήνα, Πολύτυπο, 1985, 244 σελ.

5.   The world of Greek dance. London, Finedawn, 1987, 239 p.

6.   Danse et poésie. Anthologie internationale de poèmes sur la danse. Paris, La Recherche en Danse – Sorbonne, 1989, 194 p.

7.   Dance in poetry. International anthology of poems on dance. Paris, International Dance Council – UNESCO, 1991, 186 p. Reprinted by Dance Horizons, Princeton, NJ, Princeton, 1993.

 8. Χορός, πολιτισμός και κοινωνία. Αθήνα, Θέατρο “Δόρα Στράτου”, 1992, 167 σελ.

9. Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού χορούΑθήνα, Θέατρο “Δόρα Στράτου”, 1995, 800 σελ.

10. Φορεσιές 1860, με την Αθηνά Μαχά. Αθήνα, Καστανιώτης, 1995, 111 σελ.

11. Le monde de la danse grecque. Paris, La Recherche en Danse, 1996, 320 p.

12. Griechische Tänze, 20 Beispiele, mit Professor Klaus Kramer. Remscheid, Deutscher Bundesverband Tanz, 1997, 89 p.

13. Λούψικο. Χοροί και τραγούδια του γάμου, με την Αγόρω Τσίου. Αθήνα, Θέατρο Ελληνικών Χορών, 1997, 143 σελ. και δίσκος CD.

14. Dances of the whole world. A complete catalogue of stamps.

       Athens, Greek Dances Theater, 1998, 77 p.

        Bronze medal, Kifissia Philatelic Exhibition, AthensGreece,1999

       Bronze medal, World Philatelic Exhibition, NürnbergGermany, 1999

       Bronze medal, Brno 2000 National Stamp Exhibition, CzechRepublic, 2000

       Silver bronze medal, 5th National Philatelic Literature Exhibition, Ottawa 2000

       Silver bronze medal, Chicagopex 2000 Exhibition, RosemontIllinois, 2000

       Silver bronze medal, Cyprus-Europhilex 2002, Cyprus, 2002

 

15. Χορός 1900. Αθήνα, Θέατρο Ελληνικών Χορών, 1999, 237 σελ.

16. Παρα-λεξικό. Αθήνα, Τρόπος Ζωής, 2000, 354 σελ.

17. Η μελετητική εργασία. Αθήνα, Τρόπος Ζωής, 2000.

18. Etude ethnographique de la culture d’entreprise. Paris, 2000, 53 p.

19. Il mondo della danza greca. Firenze, Taranta, 2001, 152 p.

20. Isadora Duncan and the artists. Athens, Way of Life Publications & Dora Stratou Theater, 2003, 222 p.

21. Joannes Meursius and his “Orchestra, sive de saltationibus veterum” of 1618. The first monograph on ancient Greek dance since Antiquity (with Frederick Naerebout). Athens, Dora Stratou Theater, 2003, 85 p.

22. Ο χορός στον πολιτισμό της Καρπάθου (με τη Μαριγούλα Κρητσιώτη). Αθήνα, Θέατρο “Δόρα Στράτου”, 2003, 474 σελ.

23. Ο χορός στη Ρόδο. Αθήνα, Θέατρο “Δόρα Στράτου”, 2004, 154 σελ.

24. Χορός και Ιστορία στην Κύπρο. Αθήνα, Θέατρο “Δόρα Στράτου”, 2004, 133 σελ.

25. Ο χορός στην ποίηση. Ανθολογία Ελλήνων και ξένων ποιητών. Αθήνα, Θέατρο “Δόρα Στράτου”, 2004, 183 σελ.

26. Orientalist dance. Paintings and travellers‘ accounts. Athens, Dora Stratou Dance Theatre, 2007, 134 p.

 

 

  Επιμέλεια βιβλίων  

 
1.   Ο λαϊκός χορός σήμερα, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης 1987, 281+286 σελ.
2.   Η έρευνα του λαϊκού χορού, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1988, 243+164 σελ.
3.   Λαϊκός χορός και εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ. 1989, 177+241 σελ.
4.   Μουσική-χορός στον λαϊκό πολιτισμό, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1990.
5.   Χορός και Αρχαία Ελλάδα, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1991, 290+260 σελ.
6.   Εθνογραφία του χορού, Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1992, 189 σελ.
7.   Η διδασκαλία του χορού. Πρακτικά 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1993, 115+
8.   Ο χορός πέρα από σύνορα. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1994,
9.  Χορός – από την έρευνα στη διδασκαλία. Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1995,
10. Χορός και φορεσιά. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1996,
11. Χορός γύρω απ’ τη Μεσόγειο, Πρακτικά 11ου Σιεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1997, 207 σελ.
12. Παράδοση και τέχνη, διμηνιαίο περιοδικό του Ελληνικού Τμήματος της Δ.Ο.Λ.Τ. Από το 1990.
13. Οψεις του χορού. Αθήνα, Θέατρο Ελληνικών Χορών, 1993, 189 σελ.
14. 40 ελληνικές φορεσιές. Αθήνα, Θέατρο Ελληνικών Χορών, 1994,
15. Το άλογο της περηφάνιας, του Pierre Zakez Helias. Αθήνα, Θέατρο Ελλ. Χορών, 1997.
16. Χοροθεραπεία με την Πρωτόγονη Εκφραση, της France Schott-Billmann. Αθήνα, Τρόπος Ζωής, 1997, 171 σελ.
17. Ρυθμός και χορός, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1998, 222 σελ.
 18. Χορευτικές διαδικασίες και χοροί του Πόντου, του Νίκου Ζουρνατζίδη. Αθήνα, Θέατρο Ελληνικών Χορών, 1999, 190 σελ.
19. Ταξίδι στην Καππαδοκία το 1893, της B. Chantre. Αθήνα, Τροχαλία, 1999, 239 σελ.
20. Επιστήμες για την τέχνη του χορού, Πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 1999.
21. Χορός και Ιστορία. Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 2000, 426 σελ.
22. Σεξουαλική Λαογραφία. Ερευνα στους Αρβανίτες, του Βαγγέλη Λιάπη. Αθήνα, Δ.Ο.Λ.Τ., 2000, 143 σελ.
23.  Χορός και Αρχαία Ελλάδα, με την Αννα Λάζου. Αθήνα, Τρόπος Ζωής και ΔΟΛΤ, 2001, 336 σελ.
24.  Ο χορός μέσα στην Ιστορία, τόμος 1, της Germaine Prudhommeau. Αθήνα, Τρόπος Ζωής και ΔΟΛΤ, 2001, 310 σελ.
25.  Χορός και Προφορική Ιστορία, Πρακτικά του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, ΔΟΛΤ, 2001, σελ.
26.  Ο χορός ως άυλη κληρονομιά. Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, ΔΟΛΤ, 2002, 411 σελ.
27.  Ο χορός στην εκπαίδευση. Πρακτικά του 17ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Ερευνα του Χορού. Αθήνα, ΔΟΛΤ, 2003, 462 σελ.
28. Orchesis. Texts on ancient Greek dance. Accompanied by a CD-ROM (with Anna Lazou & Malgorzata Borowska). Way of Life Publications & “Dora Stratou” Theater, 2003, 258 p.

 

 
 Επιμέλεια δίσκων / Audio LP & CD edited
 
1.   Κάρπαθος – Σκοποί, με τη Μαριγούλα Κρητσιώτη. International Organization of Folk Art, Greek Section, AF 198 (1988)
2.   Είκοσι ελληνικοί χοροί. Χοροθέατρο “Δόρα Στράτου”, DST 151-152 (1992).
3.   Είκοσι μακεδονικοί χοροί. Χοροθέατρο “Δόρα Στράτου”, DST 153-154 (1993).
4.   Greek traditional village music and dance. King Records, Tokyo, World Music Library, KICC 5176 (1994)
5.   Είκοσι ποντιακοί χοροί και τραγούδιαΧοροθέατρο “Δόρα Στράτου”, DST 155 (1995).
6.   Κρητικοί χοροί και τραγούδια. Χοροθέατρο “Δόρα Στράτου”, DST 159 (1997)
7.   Λούψικο Κόνιτσας. Τραγούδια και χοροί του γάμου. Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης, IOFA 04 (1997)
 
CD-ROM edited
 
 1. Οι ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές. Αθήνα, Χοροθέατρο “Δόρα Στράτου”, 1996.
2.   Dance History Gallery. Σειρά από 7 CD-ROM με 14.000 έργα τέχνης. Αθήνα, Χοροθέατρο “Δόρα Στράτου”, 1999.
3.   Proceedings of the International Congress “Dance in the world today”. Paris, International Dance Council – CID. Paris, 2001.
4.  Orchesis. Texts on ancient Greek dance (with Anna Lazou & Malgorzata Borowska). Way of Life Publications & Dora Stratou Theater, 2003.
5. The preservation of diversity. Proceedings of the 18th World Congress on Dance Research. Athens, I.O.F.A., 2004.