Polski (Polish)


Prof. Dr. Alkis Raftis


 Prof. dr. Alkis Raftis jest prezydentem Międzynarodowej Rady Tańca CID UNESCO w aryżu – oficjalnej organizacji zrzeszającej ludzi z całego świata związanych ze wszystkimi formami tańca. 
    Założona 12 listopada 1973 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu organizacja jest światowym forum współpracy międzynarodowych i lokalnych jednostek, a także wybranych twórców tej dziedziny sztuki. Jej członkami są najwybitniejsi tancerze, choreografowie, pedagodzy, krytycy, federacje, stowarzyszenia, szkoły i firmy.
 
    Prof. Raftis został uznany za największy autorytet w dziedzinie tańca greckiego i najwybitniejszego znawcę tancerzy takich jak: Isadora Duncan czy La Belle Otero. Opublikował książki i artykuły na temat tańca w wielu językach. Seria Galeria historii tańca jego autorstwa uważana jest przez historyków tańca za najcenniejsze źródło informacji.
 
    Jest autorem ponad 20 książek i ponad 100 artykułów o tańcu, kulturze oraz zarządzaniu, m.in.: The World of Greek Dance; Dance, Culture and Society; Dances of the Whole World; Isadora Duncan and the Artists. Był redaktorem także 30 innych książek, 11 zbiorów CD i 2 DVD. Współpracował jako redaktor przy 114 wydaniach dwumiesięcznika poświęconego tańcowi.
 
    Obecnie pracuje nad dziełem poświęconym historii tańca we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego przed rokiem 1900. Jest lingwistą mówi sześcioma językami, zna także łacinę oraz klasyczną grekę.
 
    Wykładał na czterech uniwersytetach, m.in. Uniwersytecie Ateńskim i Uniwersytecie Paryskim – Sorbonie. Dawał także gościnne wykłady na 20 innych uniwersytetach w siedmiu krajach.
 
    Od 1987 roku jest także prezesem Teatru Tańca „Dora Stratou” w Atenach, który jest instytucją wyjątkową w skali światowej. Działalność teatru skupia się wokół greckiego tańca.
 
 
 

Książki / Books

 
Swiat tanca greckiego. Warszawa, Uniwersyitetu Warszwskiego, 2012, 144 p.
 
 
 

Artykuły / Articles