Σπουδές


Μέσες σπουδές
1954-60   Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή, Αθήνα.
               Πρακτικό Τμήμα.
1954-58   Greek-American Cultural Institute, Αθήνα.
               Lower Certificate in English.
1956-59   Institut Français d’Athènes, Αθήνα.
1960-62   Goethe Institut, Αθήνα.
 
Πτυχιακές σπουδές 
1960-66   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.
               Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων,
               Κύκλος Σπουδών Μηχανικού Παραγωγής.
1974-77  Πανεπιστήμιο του Παρισιού VIII Vincennes,
              Τμήμα Κοινωνιολογίας.
 
Μεταπτυχιακές σπουδές
1969-70   Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών,
               Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Αθήνα.
1974-77   Σχολή Ανωτέρων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών, Παρίσι.
               Τμήμα Πολιτικής Κοινωνιολογίας (διευθυντής Raymond Aron).
               Σεμινάριο “Κοινωνιολογία της Αυτοδιαχείρισης” (καθηγητής Yvon Bourdet).
1973-77   Πανεπιστήμιο του Παρισιού IX Dauphine.
     Μονάδα Διδασκαλίας και Ερευνας των Επιστημών των Οργανώσεων.          
               Διδακτορικό Τμήμα Διοικήσεως.
               Καθηγητές: Max Pagès, Jacques Delors, Michel Rocard, κ.ά.
 
Εκπαιδευτικά σεμινάρια: Διοίκηση Ι (Management), Διοίκηση ΙΙ (Λογιστική Γενική και Αναλυτική, Χρηματοδότηση, Μάρκετιγκ), Μακρο- και Μικρο-Οικονομική, Κοινωνική Ψυχολογία, Δίκαιο των Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Αγγλική Ορολογία.
 
Ερευνητικά σεμινάρια: “Κοινωνιολογία της συμμετοχής”, “Ο κόσμος της εργασίας στις αγγλοσαξωνικές χώρες”, “Τα σύγχρονα συμβόλαια στην διοίκηση των επιχειρήσεων”.
 
Διδακτορική διατριβή του Κράτους με θέμα: “Διοίκηση και εργασιακή δημοκρατία. Κριτική των μοντέλων”. Διευθυντής έρευνας ο καθηγητής Lucien Sfez.
Επιτροπή κρίσεως από τους καθηγητές: Jacques Attali, Jacques Austruy, Allain Cotta, Jean-Pierre Gilli, Lucien Sfez.
 
 
Επιμόρφωση
 1969     Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, Αθήνα.
               Σεμινάριο Μηχανολογιστικής Οργανώσεως.
 
1977-78 Παρακολούθηση σεμιναρίων με θέματα τις σύγχρονες τεχνικές επιμόρφωσης στελεχών της διοίκησης (ψυχολογικές, σωματικές, συμπεριφοράς κ.ά.).
            Ελεύθερη παρακολούθηση μαθημάτων σε Πανεπιστήμια του Παρισιού.
             Παρακολούθηση σεμιναρίων με θέματα διάφορες μορφές χορού
               (γαλλικού παραδοσιακού, αφρικανικού, ευρωπαϊκού κ.ά.)
 
1978-82 Παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικού χορού σε διάφορους οργανισμούς, όπως το Θέατρο “Δόρα Στράτου”, το Λύκειον των Ελληνίδων, το Λαογραφικό Θέατρο Ρόδου κ.ά.